بشار اس

بشار اسد رییس جمهوری سوریه به فرستاده پارلمان اروپا گفته است که حملات تروریستی، هجوم بی سابقه پناهندگان و سایر مشکلاتی که اروپا در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است حاصل تصمیمات نادرستی است توسط رهبران اروپایی اتخاذ شده است.