بریگاد 82

نبردهای سنگین میان گروههای مسلح و ارتش سوریه در اطراف شهر «شیخ مسکین» که از روز دوشنبه آغاز شده، هنوز ادامه دارد و فرماندهان ارتش می گویند توانسته اند در این منطقه پیشرویهایی به دست آورند. حزب الله لبنان و جنگنده های روسی نیز در این عملیات در کنار نیروهای دولتی سوریه مشارکت دارند. به گزارش منابع دولتی، ارتش در جریان این عملیات توانسته بخش هایی از شمال این شهر و همچنین یک پایگاه نظامی به نام «بریگاد ۸۲» را که در شمال درعا قرار دارد از گروههای مسلح پس بگیرد. این پایگاه از یکسال پیش به تصرف این گروهها درآمده بود.