بروجردی

جمهوری اسلامی ایران که حامی دولت بشار اسد است، از همسایه خود، ترکیه خواسته که موضع خود را نسبت به سوریه تغییر دهد.