برنت اسکوکرافت

نشریه هیل که به خبرها و گزارش های مربوط به کنگره آمریکا می پردازد، در گزارشی از جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا، از مخالفت دو شخصیت پیش کسوت سیاسی آمریکا با وضع تحریم های جدید علیه ایران خبر داده است. به نوشته هیل، کفه مخالفت با تصویب طرح تحریم های جدید علیه تهران با پیوستن دو مشاور برجسته پیشین امنیت ملی آمریکا در دولت های جمهوریخواه و دموکرات، که این نشریه از آن‌ها با عنوان «سنگین وزن ها»ی امنیت ملی یادکرده،  سنگین‌تر شد.