برنامه جهانی غذا

قحطی و گرسنگی پس از جنگ دومین مصیبت بزرگ ساکنان یمن است که کشورشان جدا از درگیری های داخلی از ماه مارس گذشته هدف بمباران هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است. شرایط زندگی در عدن دومین شهر مهم و پرجمعیت یمن که با عقب نشینی حوثی ها اینک به محل بازگشت نخست وزیر و شماری از وزرای دولت فراری این کشور تبدیل شده است، بسیار دشوار گزارش می شود. برنامه جهانی غذا از طرف های درگیر در مناقشه خواسته است امکان فعالیت سازمان های بشر دوستانه و گروه های امداد رسان را فراهم کنند.