برحان سوریه

در پی تشدید تنش میان مسکو و آنکارا پس از سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه، وزیر امورخارجه ترکیه به شهروندان ترک توصیه کرد که از سفر غیرضروری به روسیه پرهیز کنند. این سخنان به دلیل انجام برخی محدودیت ها در ارتباط با اتباع ترکیه در سوریه بیان شده است. روسیه پس از این اتفاق ضمن اعلام انقضای قانون لغو روادید برای اتباع ترکیه از اول ژانویه سال 2016 برخی از تاجران ترک را نیز بازداشت کرد. از سوی دیگر روسیه نیز اعلام کرده است که مسکو حق واکنش نظامی به اقدام ترکیه در سرنگون ساختن جنگنده روسی را برای خود محفوظ می داند.