بدرالدین

طبق اعلام گروه حزب الله، مصطفی بدرالدین فرمانده ارشد این گروه در انفجاری در پایگاهی در نزدیکی فرودگاه دمشق به شهادت رسیده است. حزب الله اعلام نکرده است که مسئول این حمله تروریستی با چه گروهی بوه است ولی جانشین رهبری این گروه شیخ نعیم قاسم گفته است که شواهد روشنی در دست است که چه کسی در پس این حمله قرار دارد و ظرف ساعات آینده نتایج تحقیقات منشتر خواهد شد. فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به سرعت نپذیرفته است.