بحران سیاسی

جمعه (۲۰ فوریه/۱ اسفند) جمال بن عمر، مشاور ویژ‌ه‌ی سازمان ملل متحد در امور یمن، اعلام کرد که احزاب سیاسی در یمن به توافق برای برون‌رفت از بحران سیاسی فعلی یمن که با قدرت گرفتن شیعیان حوثی به وجود آمده است نزدیک می‌شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بن عمر در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود با اعلام این خبر نوشت که در رایزنی‌ها برای توافق، شیعیان حوثی نیز حضور دارند. بن ‌عمر احتمال توافق بین گروه‌های مختلف سیاسی یمن را "گامی مهم برای پایان دادن به بحران سیاسی موجود" توصیف کرد.