بحران سقوط

روز جمعه رجب طیب اردوغان در واکنش به اقدامات روسیه در بازداشت تاجران ترک و اعلام خبر تعلیق لغو روادید شهروندان ترکیه برای ورود به روسیه از آغاز سال 2016 در سخنانی گفت: روسیه با آتش بازی نکند. پس از سرنگونی هواپیمای روسی روابط دو کشور به شدت متشنج شده است. ترکیه دارای روابط تجاری گسترده ای با روسیه می باشد و از این رو قطع یا محدود شدن این روابط زیان های فراوانی را متوجه دولت آنکارا خواهد کرد. اردوغان که در شهری در شمال شرقی ترکیه سخنرانی می کرد، علیرغم بیان جمله فوق، افزود که ما برای روابط خود با روسیه اهمیت قایل هستیم و نمی خواهیم به هیچ طریقی این روابط آسیب ببیند.