بحران

گروهی از فعالان ضدجنگ بریتانیایی در اعتراض به تصمیم دولت بریتانیا برای شرکت در عملیات هوایی علیه داعش در سوریه، در چندین خیابان لندن تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان با اشاره به تجربه شرکت بریتانیا درجنگ عراق، انجام هرگونه حملات هوایی در سوریه را نادرست دانستند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته بود: «سوریه را بمباران نکنید» با این حال دولت محافظه کار دیوید کامرون اکنون در انتظار تایید و چراغ سبز پارلمان این کشور است تا حملات هوایی علیه داعش در سوریه را آغاز کند. در حزب کارگر البته نوعی اختلاف نظر درباره این مسئله وجود دارد.