بحاح

شنبه (۱ اوت/۱۰ مردادماه) خالد بحاح، نخست‌وزیر دولت فراری یمن به شهر عدن بازگشت. بحاح چهار ماه پیش در نتیجه‌ ی پیشروی شیعیان حوثی، از یمن گریخته و در عربستان ‌سعودی سکنی گزیده بود.

مقامات فرودگاه عدن با تایید این خبر به خبرگزاری ها گفتند که بحاح با یک فروند هواپیمای نظامی متعلق به عربستان و به‌ همراهی تعدادی دیگر از مقامات دولت فراری به عدن بازگشته است.

بازگشت بحاح دو هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که شماری دیگر از وزرای دولت فراری یمن بعد از عقب نشینی حوثی ‌ها از عدن، از عربستان به یمن بازگشتند.