باستیون

نظامیان ایرانی به سامانه موشکی متحرک ساحلی روسیه به نام "باستیون" که مجهز به موشک ضد کشتی مافوق صوت "یاخونت" است، علاقمندی نشان می دهند.