باز پس گیری

نظامیان ارتش عراق با همراهی نیروهای داوطلب مردمی موفق شدند روستای«تل الذهب»  از ناحیه«البلد» واقع در استان صلاح الدین را از لوث وجود تروریست های داعش پاک سازی کنند. در  ادامه عملیاتی که در چند روز گذشته در شمال استان «صلاح الدین» آغاز شده است ارتش عراق مناطق «یثرب» و «بلد» را از کنترل داعش خارج ساخت. لازم به ذکر است با تصرف این مناطق توسط ارتش عراق، مسیر بغداد به سامرا پاکسازی شده است.

منبع خبر: Shafaq News

لینک منبع خبر: