بازسازی ارتش

Making Our Military Strong Again

در این سند یک صفحه ای که پس از مراسم تحلیف ترامپ در سایت کاخ سفید منتشر شد، تنها نام دو کشور ایران و کره شمالی آمده است. البته این سند با وجود اینکه در رسانه های فارسی به عنوان سند سیاست خارجی لقب گرفت، بیشتر حاوی برنامه های دولت ترامپ در عرصه نظامی است. متن آن به شرح زیر می باشد: