بازسازی

سازمان ملل متحد می گوید به دلیل کمبود بودجه، کمک های مالی خود به دهها هزار فلسطینی غزه برای تعمیر خانه و یا پرداخت اجاره خانه شان را متوقف می کند. به گفته مقامات این سازمان از «۵،۴ میلیارد دلار کمکی که در کنفرانس ماه اکتبر قاهره برای بازسازی غزه وعده داده شد، هنوز هیچ پولی نرسیده است.» هزاران خانواده فلسطینی همچنان در ویرانه های غزه زندگی می کنند. وزارت بهداشت غزه در اوایل ژانویه از مرگ دست کم سه کودک خردسال به دلیل سرما خبر داد. عدنان ابو حسنا سخنگوی آژانس کار و رفاه سازمان ملل متحد (آنروا) گفت: «ما تنها ۱۳۵ میلیون دلار دریافت کرده ایم.