بابلیون

800 نفر از داوطلبان مسیحی عراق برای شرکت در عملیات آزاد سازی شهر موصل، پایتخت استان نینوای عراق به عضویت بسیج مردمی شیعیان این کشور در آمدند. 800 نفر از داوطلبان مسیحی عضویت گردان مسیحیان به نام "بابیلون" در آمدند که در ترکیب بسیج مردمی شیعیان عراق (حشد الشعبی) قرار دارد. آنها در سه اردوگاه نظامی در بغداد و استان صلاح الدین آموزش دیدند. معین الکاظمی، فرمانده بسیج مردمی شیعیان عراق گفت این اولین بار نیست که نمایندگان دیگر مذاهب برای دفاع از کشورشان به این نیرو می پیوندند.