اینترپل

دوشنبه (۱۳ آوریل) ساختمان مرکزی پلیس بین ‌الملل "اینترپل" برای مبارزه با جرایم سایبری در سنگاپور افتتاح شد. اگرچه این واحد پلیس بین ‌المللی اینترپل کار خود را از ۵ سال پیش آغاز کرده بود، اما با افزایش جنگ سایبری و دزدی ‌های اینترنتی، کار اینترپل برای مبارزه با جرایم سایبری جدی‌تر شده است. ساختمان تازه و فعالیت ‌های متمرکز اینترپل برای مبارزه با جرایم سایبری درحالی آغاز می‌شود که همزمان کنفرانسی درباره‌ ی امنیت سایبری با حضور بیش از ۸ هزار شرکت‌کننده از سراسر جهان برگزار می‌شود.

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان قصد دارد سه شنبه این هفته کابینه پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان این کشور معرفی کند. این درحالیست که یکی از وزرای پیشنهادی او برای تشکیل کابینه وحدت ملی در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل (پلیس بین الملل) قرار دارد.

محمد یعقوب حیدری، وزیر پیشنهادی تصدی وزارت مهم کشاورزی، «زراعت، آبیاری و مالداری» از سال 2003 و به درخواست استونی از سوی پلیس بین الملل تحت تعقیب است.

اتهام او «فرارمالیاتی» و «فساد مالی» عنوان شده است. آقای حیدری 52 ساله، خود را در این رابطه قربانی یک «توطئه سیاسی» دانسته و اتهام مزبور را رد کرده است.