ایمن اظواهری

ایمن الظواهری، رهبر گروه تروریستی "القاعده"، در پیام ویدئویی تازه ‌ای از مسلمانان خواست که با یکدیگر علیه حملات "کشورهای غربی" و روسیه در عراق و سوریه متحد شوند.