ایزدیان

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی با ارتکاب جرایم علیه جامعه ایزدیان و غیرنظامیان دیگر، اقدام به «نسل کشی» کرده است. این دفتر در گزارشی جدید، که در مصاحبه با بیش از ۱۰۰ قربانی فجایع گروه افراطی داعش، و نیز شاهدان عینی تهیه شده، از شورای امنیت سازمان ملل مصرانه خواست پرونده این گروه را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع کند تا مرتکبین آن جنایان تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.  در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان وابسته به آنها نیز ممکن است در جنگ با شورشیان داعش مرتکب جرایم جنگی شده باشند.