ایران هراسی

امیری مقدم: رژیم صهیونیستی باایران هراسی، به دنبال عادی سازی روابط خود باکشورهای منطقه است.

دکتر رضا امیری مقدم مسئول حوزه عربی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در همایش «تحلیل کنشگری رژیم صهیونیستی در محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران» که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، درباره فرصت های رژیم صهیونیستی از تحولات غرب آسیا، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از سال 1948 که پایه وجودش گذاشته شد تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در هر تحولی پیروزی هایی به دست آورد و حتی در جنگ با کشورهای اسلامی نیز بخشی از سرزمین های اسلامی را اشغال کرد.