ایران ایر

اندیشکده آمریکایی-صهیونیستی کریتیکال ثرت در مطلبی تحت عنوان "پل هوایی ایران" به سوریه ادعا کرد که شرکت های بوئینگ و ایرباس علیر