ایالات متحدهپ

Russia slams US rhetoric for rising tensions over Aleppo

در پی تشدید مشاجرات سیاسی میان روسیه و ایالات متحده در سازمان ملل بر سر موضوع سوریه، سامانتا پاور  سفیر آمریکا در سازمان ملل، روسیه را وحشی­گری و بربریت در حمله هوایی به حلب متهم ساخت. در پی این اظهارنظر، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت: