اژدر

برخی شناورهای لجستیک که تا پیش از این، قدرت تهاجمی نداشته و مآموریت آنها سوخت‌رسانی، نیروبری و گشت‌های دریایی بود، حالا به سامانه‌های جدید راداری و موشکی نیز مجهز شده‌اند.

با ساخت اولین ناوشکن جمهوری اسلامی ایران با نام جماران در سال 88 روند ساخت شناورهای جدید در قالب پروژه موج آغاز شد و اکنون نیز دیگر ناوشکن‌های جدید این کلاس با نام «دماوند» در آستانه رونمایی قرار گرفته و ناوشکن «سهند» نیز مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد که البته اولی در دریای شمال و دومی در آبهای جنوب و بالطبع در ماموریت های آبهای دوردست حضور خواهد داشت.