اوود اغلو

نخست وزیر ترکیه مسکو و دمشق را به اخلال گری در گفت و گوهای صلح در سوریه متهم کرد.