اوانیوم

خبرگزاری سی.ان.ان نوشت: طبق گزارش انستیتو علوم و امنیت جهانی، ایالات متحده و سایر اعضای جامعه جهانی برای جمهوری اسلامی ایران استثنائات خاصی در خصوص توافق جامع هسته ای قائل شده اند. در گزارش مزبور آمده است که اکثر شرایط گنجانده شده در توافق جامع هسته ای توسط ایران انجام شده است ولی گزارش ادعا کرده است که ایران در صورت اسثنا نشدن شرط حجم اورانیوم غنی سازی شده (زیر 300 کیلوگرم) قطعا در تاریخ 16 ژانویه 2016 مطابق توافق هسته ای عمل نکرده است.