انگلیس داعش

جان ویل، دریادار نیروی دریایی بریتانیا معتقد است که باید جلوی داعش گرفته شده و از اجرای عملیات تروریستی در بریتانیا جلوگیری شود. این دریادار نیروی دریایی بریتانیا استفاده از موشک های بالستیکی "ترایدنت" برای حمله به مواضع گروه تروریستی داعش را امکان پذیر دانست. این موشک ها با حداکثر برد بیش از 11 هزار کیلومتر قادر به حمل کلاهک هسته ای هستند.