انقلاب اسلامی

دادگاهی در سوییس رژیم صهیونیستی را به پرداخت 1.1 میلیارد دلار غرامت بابت یک خط لوله نفت که قدمت آن به زمان انقلاب اسلامی بر میگردد، محکوم نمود. رای دادگاه سوییسی که به 27 ژوئن باز میگردد به نفع ایران در خصوص کمپانی خط لوله ایلات اشکلون که شرکتی با مشارکت رژیم طاغوت و رژیم صهیونیستی بوده است، منتشر شده است. پس از انقلاب اسلامی صهیونیست ها کمپانی مزبور را ملی اعلام کرده و علیه ایران به دادگاه شکایت برده و درخواست میلیاردها دلار کرده بودند.

تحلیل­گر: مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی

" تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان قدرتمندش به انواع خوب و بد تقسیم شود، و تا روزی که منافع دولتها بر ارزشهای انسانی و اخلاقی ترجیح داده شود، نباید ریشه‌های خشونت را در جای دیگر جستجو کرد. "

مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)