انقلاب

در آینده احتمال آن وجود دارد که « بهارعربی» در عربستان سعودی به وقوع بپیوندد. الکساندر ایگناتنکو، رئیس انستیتوی ادیان و سیاست، عضو شورای تعامل با اتحادیه های دینی وابسته به ریاست جمهوری فدراسیون روسیه با تفسیر پیشرفت اوضاع در کشور عربستان سعودی در رابطه با درگذشت پادشاه عبدالله گفت: « در آینده احتمال آن وجود دارد که « بهارعربی» در عربستان سعودی به وقوع بپیوندد و به تعویض قدرت و فروپاشی کشور بیانجامد. احتمال زیادی وجود دارد که « بهار عربی» - انقلاب - رخ بدهد و فروپاشی کشور و بخش هایی از اراضی آن تحت کنترل دیگر کشورها قرار گیرد».