انفجار

در جریان دو بمب­گذاری انتحاری در روز شنبه در بغداد، دست­کم 12 نفر کشته و 39 نفر زخمی شدند.  این دو بمب­گذاری به وسیله دو بمب­گذار انتحاری و با استفاده از خودروهای انفجاری صورت گرفت. بمب بزرگ­تر که در یک ایست بازرسی منفجر شد موجب قتل 9 نفر شد. این انفجار در بخش شمالی شهر رخ داد. بمب­گذاری بعدی با حمله انتحاری به یک کاروان نظامی در حاشیه جنوبی شهر صورت گرفت.

انفجار شدید یک خودروی بمبگذاری شده در مقابل یک ساختمان امنیتی،  قاهره، پایتخت مصر را لرزاند. انفجار دو ساعت از نیمه شب گذشته روی داده و آنقدر مهیب بوده که گفته می شود در سراسر قاهره حس شده است. یکی از ساکنان قاهره می گوید: «با خودرو از سر کار برمی گشتم، از پل عُرابی که رد می شدم پل به شدت لرزید، گویی زمین لرزه اتفاق افتاده بود.»