امیر حکمتی

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از تماس جمهوری‌ خواهان آمریکا با ایران در جریان تبادل زندانیان ایران و آمریکا خبر داد و گفت در این اقدام ایران نشان داد که تحت تاثیر هیچ نوع فشار یا جریان‌سازی داخلی و خارجی قرار نمی‌گیرد.