امنیت منطقه ای

آقای پرفسور نیو شین چون(NIU,XINCHUN) مدیر موسسه مطالعات خاورمیانه چین و هیئت همراه در مورخه 27/06/1396 در مرکز تحقیقات راهبردی حضور یافته ودر میزگردی با حضور رئیس پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی دفاعی و سایرمسئولین و پژوهشگران این مرکزو نیروهای مسلح شرکت کرده وبه ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص بحرانهای منطقه ای با تاکید برهمه پرسی اقلیم کردستان ، بحران میانمار، موضوع سوریه و عراق و همکاری های دو جانبه به ویژه در حوزه مطالعاتی پرداختند .