امنیتی

جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که به صورت کامل از دولت کشور همسایه خود؛ ترکیه در برابر هر کودتای نظامی حمایت خواهد کرد و این در حالیست که تهران و آنکارا کاملا دیدگاه های متفاوتی در خصوص سوریه دارند. مشاور عالی مقام معظم رهبری ایران، علی اکبر ولایتی گفت که تهران از دولت منتخب ترکیه هنگام کودتا حمایت کرد و توقع دارد که آنکارا نیز به همین صورت در خصوص سوریه عمل کند.