الکرمه

ارتش عراق امروز اعلام کرد که منطقه استراتژیک الکرمه در جنوب شهر فلوجه را از کنترل پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش آزاد کرده است. بنابر اعلام سرتیپ حسین محسن فرمانده لشگر ۱۱ عراق، نیروهای ارتش کنترل الکرمه در جنوب فلوجه، که از حدود شش ماه پیش به دست نیروهای داعش افتاده بود، را در اختیار گرفته است. در صورتی که اخراج پیکارجویان داعش از این منطقه استراتژیک و روستاهای اطراف آن کامل شود، نیروهای ارتش عراق و متحدان آنها به سکوی تدارکاتی و عملیاتی مناسبی برای آزادسازی شهر فلوجه، در ۴۰ کیلومتری غرب بغداد، دست پیدا خواهند کرد.