الوکولاده

مقام های نظامی نیجریه اعلام کردند که تمام شهرهای بزرگ در منطقه وسیعی از شمال این کشور را از کنترل شبه نظامیان اسلامگرای بوکوحرام خارج کرده اند. تصاویر هوایی نشان دهنده ابعاد وسیع ویرانی شهرها و روستاهایی است که مورد هجوم این گروه قرار گرفته اند. ژنرال کریس اُلوکولاده، رییس سازمان اطلاعات ارتش نیجریه گفت: «تروریست ها پیچیدگی عملیات خود را افزایش داده اند. ما در کشور خودمان اقدام می کنیم و باید در استفاده از سلاح بسیار مراقب باشیم، باید مراقب خسارت های ناخواسته باشیم.