الولید بن طلال

رئیس جمهوری ایران با ابراز نارضایتی از کاهش قیمت نفت، بار دیگر ضمن انتقاد از عربستان و کویت، تهدید کرد «طراحان کاهش قیمت نفت پشیمان خواهند شد.»