الوحیشی

القاعده تایید کرد که ناصر الوُحیشی رهبر این گروه در شبه جزیره عربستان کشته شده است. پیش از این رسانه های آمریکایی به نقل از مقامات امنیتی یمنی گزارش کرده بودند که الوُحیشی، روز جمعه، در جریان حمله پهپادهای آمریکایی در منطقه حضرموت در شرق یمن به قتل رسیده است. القاعده قاسم الریمی را به جانشینی او معرفی کرده است.  بسیاری الوُحیشی را پس از ایمن الظواهری مهم ترین رهبر و فرد شماره دو القاعده می دانستند. او در سال ۱۹۹۸ به افغانستان رفت و به القاعده پیوست و در سال ۲۰۰۹ رهبر این گروه در شبه جزیره عربستان شد.