المان

Fall of ISIS in Mosul may push terrorists to launch attacks in Europe

به گفته هانس گئورگ ماسن، رییس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی است، شکست شبه نظامیان داعش در نبرد موصل می تواند موجب بروز حملات تروریستی در سراسر اروپا شود.

وی در ادامه افزود که شکست داعش در موصل امر مطلوبی است اما یکی از پیامدهای آن، این است که این شکست می تواند پیامی برای حامیان این گروه تروریستی در اروپا مبنی بر انجام حملات خشونت آمیز باشد.