الله‌دادی

حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که این کشور در پی کشته شدن محمد علی الله دادی، به آمریکا پیام داده که مقام های اسرائیل "باید منتظر عواقب این اقدام خود باشند".

به گزارش خبرگزاری نیویورک تایمز، آقای امیرعبداللهیان گفته که پیام ایران "از راه های دیپلماتیک" برای آمریکا فرستاده شده و تاکید داشته که اسرائیل "با این اقدامات وارد خط قرمزهای ایران شده است".

۹ روز پیش، در حمله ای که به اسرائیل نسبت داده شد، سرتیپ محمدعلی الله‌دادی، از فرماندهان سپاه پاسداران ایران و شش عضو حزب الله لبنان، در منطقه جولان در سوریه کشته شدند.