القاعده شبه جزیره

WND نوشت: درحالیکه گروه شیعه حوثی ها با پشتیبانی ایران در حال تصرف پایتخت یمن هستند، چنین به نظر می رسد که آمریکا و حوثی ها برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی القاعده در شبه جزیره (AQAP) همکاری خواهند نمود. مایکل ویکر یکی از ماموران ارشد امنیتی آمریکا اذعان نمود که علیرغم ناآرامی های سیاسی در یمن، آمریکا روابط اطلاعاتی خود با حوثی ها را برقرار کرده است و بدینوسیله قادر خواهد بود تا عملیات ضدتروریسم خود بر علیه القاعده شبه جزیره را ادامه دهد. ویکر معاون اطلاعات وزارت دفاع آمریکا اضافه کرد که این فرضی ایمن است که آمریکا به چنین همکاری های اطلاعاتی ادامه دهد.