الفیصل

سعودالفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی می گوید جهان نباید با ایران به توافقی برسد که مستحق آن نیست.