الغاء

ارتش لبنان پس از حملات انتحاری روز گذشته در روستای الغاء در نزدیکی مرز سوریه به کمپ پناهجویان سوری یورش برده و تعدادی از پناهجویان را دستگیر نمود. طبق گزارش خبرگزاری های لبنان، ارتش این کشور با یورش به کمپ مزبور در بلعبک، علاوه بر دستگیری 103 نفر از پناهجویان به علت نداشتن مدارک شناسایی، 9 موتور سیکلت را نیز توقیف نمودند.