الشهاوی

الموجز نوشت: سرلشکر تامر الشهاوی، مسئول سابق در سازمان اطلاعات جنگی مصر فاش کرد که افرادی از سپاه پاسداران در دوره ریاست جمهوری محمد مرسی به مصر سفر کرده تا عناصری از اخوان المسلمین را در تاسیس دستگاه های امنیتی موازی آموزش دهند. الشهاوی اظهار داشت که مرسی از دولت خواست به بهانه ترویج گردشگری و تامین منابع مالی، با ورود ۲۰۰ هزار گردشگر ایرانی موافقت کند. این مسئول نظامی افزود که سازمان اطلاعات جنگی با درخواست مرسی به دلیل خطرناک بودن روابط با تهران و غیر طبیعی بودم نیت مقامات ایرانی، مخالفت کرد.