الشلبی

به گفته «محمد الشلبی»، سرکرده گروه های سلفی اردن، داعش هرگز مرز های کشور اردن را تهدید نکرده است ولی اردن علیه داعش اقدام به عملیات نظامی می کند. همچنین در این اظهارات، وی پیشنهاد معاوضه خلبان اردنی، که در روز های اخیر به اسارت داعش در آمده است، را با «ساجده الریشاوی» و «زیاد الکربولی» مطرح کرده است. این تروریست ها در سال های 2005 و 2006 توسط دولت اردن  دستگیر شدند.

منبع خبر: world bulletin

لینک منبع خبر: