الشرعان

"مصطفی الشرعان" یکی از اعضای ارشد حماس در اردوگاه "یرموک" دمشق به دست داعش به قتل رسید. بر اساس این گزارش، افراد مسلح ناشناس مصطفی الشرعان را در هنگام خروج از مسجدی در نزدیکی اردوگاه "یرموک" هدف گلوله باران قرار داده و وی بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. در این گزارش گفته شده که حماس گروه تروریستی داعش را مسئول ترور الشرعان می داند. اردوگاه "یرموک" در حومه دمشق واقع شده است و بزرگ ترین اردوگاه پناهندگان فلسطینی در سوریه به شمار می رود. مصطفی الشرعان مدیر سابق سازمان خیریه فلسطین بود و در زمینه امدادرسانی به آوارگان فلسطینی در اردوگاه "یرموک" نقش اساسی داشت.