الرای

نیروهای داعش پس از عقب نشینی از پالمیرا حملات خود در استان حلب بویژه در منطقه ضمیر در شمال شرق دمشق را شدت بخشیدند.

از سوی دیگر دیده بان حقوق بشر سوریه می گوید نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل «الرایْ» شهری مهم در نزدیکی مرز ترکیه را به دست گرفتند. این شهر در شمال استان حلب که زمانی یکی از سنگر اصلی ستیزه جویان داعش محسوب می شد و مهمترین گذرگاه میان ترکیه و سوریه به شمار می رود به دست ارتش آزاد سوریه افتاده است. در حالیکه صدای تیراندازی کمی دورتر به گوش می رسد نیروهای ارتش آزاد سوریه این پیروزی را جشن گرفتند.