الدلیم

تروریست های داعش 70 نفر از اعضای عشیره سنی "الدلیم" را در غرب تکریت ربودند. خبرگزاری ها با انتشار خبر فوری از ربوده شدن 70 مرد از عشیره الدلیم عراق به دست داعش خبر دادند. افراد ربوده شده در منطقه تحت کنترل داعش در غرب نکریت زندگی می کردند. بر اساس این گزارش، تروریست ها همچنین 25 خودرو را به سرقت بردند. تا کنون هیچ مطالباتی برای آزادی گروگان ها از سوی داعش مطرح نشده است.

عشیره الدلیم یکی از عشایر سنی عراق است که حاضر به بیعت با داعش نشده و در کنار نیروهای مسلح عراق با نیروهای این گروه تروریستی مقابله می کرد.