الدارالکبیره

حمله های انتحاری در حمص از سوی گروه موسوم به داعش تنها بخشی از وضعیت نابسامان جنگ داخلی چند ساله در سوریه است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن، انفجارها در بخشی از شهر روی داده که بیشترین جمعیت علوی تبار را داراست. ۱۵ نفر از طرفداران دولت مرکزی سوریه در میان کشته شدگان هستند.