الحاشد

روند گریختن ساکنان شهر رمادی عراق از این شهر کماکان ادامه دارد. شب گذشته، جنگجویان داعش با حمله خمپاره ای به نیروهای دولتی عراق، قصد تقویت مواضع خود در شهر را داشتند. چند روزی است رمادی به دست جنگجویان «دولت اسلامی» افتاده است و تلاش ارتش عراق و جنگجویان شیعی برای بازپسگیری شهر ادامه دارد. سرتیپ سعَد معان، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق، می گوید: «گروه شیعی الحاشد که هم دانش و هم تجربه دارد، در ردگیری مخفیگاه های داعش و نابودی این گروه با نیروهای امنیتی عراق همکاری می کند.