التنف

دیدهبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد یک گروه مسلح سوری موفق شده است کنترل گذرگاه "التنف" در مرز سوریه و عراق را از شبه