البیضا

دیروز ده‌ها هزار نفر در چندین شهر یمن تظاهرات کردند تا به به قدرت رسیدن شورشیان شیعه نزدیک به تهران اعتراض کنند. جنبش حوثی اخیرا در صنعا، پایتخت یمن، به قدرت رسیده است و با انحلال پارلمان، تشکیل دولتی انقلابی را اعلام کرده است. خونین‌ترین درگیری‌ها در استان کوهستانی البیضا در جنوب بود. به نظر می رسد قبایل سنی مذهب این منطقه برای مقابله با حوثی‌ها به نیروهای القاعده پیوسته اند. شاخه محلی این سازمان تروریستی «القاعده در جزیره العرب» نام دارد و در حال حاضر قوی‌ترین بخش آن است. نیروهای همین شاخه بودند که حملات تروریستی علیه شارلی ابدو در پاریس را سازمان دادند.